Doelen

Van het lopende jaar.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van onder andere welzijn, onderwijs, bescherming van natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, een combinatie van deze doelen, het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Gekozen is om vooralsnog de doelstelling heel algemeen te houden. De Stichting streeft geen winst na, zoals eveneens verwoord in artikel 2 lid 3 van de statuten. 

Doelen 2022

Dit jaar gaan we onderstaande doelen steunen. Deze doelen hebben wij zorgvuldig uitgekozen. Per doel staat beschreven waarom wij juist dit doel willen steunen. Regelmatig komen er nieuwe doelen bij. In ieder geval kan Stichting Opkikker weer op onze steun rekenen. Het sponsoren van en actief deelnemen aan een Opkikkerdag, wat wij de afgelopen vier jaar hebben gedaan, is ons super goed bevallen. Iedereen voelt zich achteraf zo voldaan, het zijn elke keer weer bijzondere dagen! Daarnaast sponsoren we uiteraard nog steeds Iwan uit het Vogelhospitaal (Vogelopvangcentrum Midden Nederland, voor ons ook wel het Vogelasiel Naarden genoemd) en hopen we weer te kunnen bijdragen aan een mooi project van Stichting Het Gehandicapte Kind.

'Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.'


Samen met Koninklijke Saan zullen wij heel 2021 de Voedselbank Diemen helpen. Iedere vrijdag worden er pallets met voedingsmiddelen van Amsterdam West naar Diemen getransporteerd. Door omstandigheden kan degene die dat altijd verzorgde dit niet meer doen. Het transportbudget van de Voedselbank is lang niet toereikend om commercieel transport in te zetten. Daarom benaderde de Voedselbank Koninklijke Saan voor hulp. Er werd besloten om het transportbudget van de Voedselbank en de gift van de Saan Foundation in te zetten bij Saan. Saan vult het benodigde restant budget aan uit eigen middelen in de vorm van sponsoring in natura. Op die manier zijn voor heel 2021 de transporten veiliggesteld. 

'Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen - dat is het ideaal van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Geen kind zonder vriendjes – dat is waar we ons dagelijks keihard voor inzetten. Al sinds 1950 steunen we projecten op het gebied van spelen, leren en sporten voor kinderen met een handicap.'

Wij hebben vanuit de familie nooit te maken gehad met een handicap, uiteraard zien wij dit wel om ons heen. Via Framerunning zijn we in aanraking gekomen met Stichting Het Gehandicapte Kind en een mooi gesprek gehad met Henk-Willem Laan, de directeur. Door dit gesprek zo anders naar bepaalde zaken gaan kijken, bijvoorbeeld naar speeltuinen. Veel gehandicapte kinderen kunnen niet meespelen omdat de speeltuin hier niet op ingericht is. Erg sneu, maar eigenlijk vrij simpel op te lossen.

We zijn benieuwd wat waar we dit jaar kunnen bij ondersteunen. Vorig jaar was het bij de 'Grote Samenspeeldag'. 

'Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.'

De nieuwe datum voor dit jaar staat alweer gepland! In oktober mogen we weer veel gezinnen een mooie dag bezorgen. 

ARTIS is een ontmoetingsplek waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. Jaarlijks bezoeken meer dan 1,4 miljoen mensen het ARTIS-Park en Micropia.'

We sponsoren de Netgiraffe, omdat dit goed bij Koninklijke Saan past. Zij hebben ook een kraan omgedoopt tot giraffe, deze kraan lijkt ook echt een giraffe doordat hij in een giraffe patroon is gestickerd.


'Noah’s Ark is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda. Zij richt zich op het helpen van de meest kwetsbare kinderen in de samenleving en de gemeenschappen die het meest onder armoede te lijden hebben, zodat dit ten goede komt aan de hele omgeving en het land als geheel.'

Ondanks dat het niet helemaal in ons thema past, willen we hier toch aan bijdragen. De twee machines die naar Uganda gaan komen uit het VU MC en zijn ooit geplaatst door Koninklijke Saan. Ook gaat Saan deze machines weer verplaatsen vanuit het ziekenhuis, in een container naar Gouda, waarvandaan deze naar Uganda gaan. Een mooie combinatie tussen dit goede doel, onze Stichting en ons bedrijf.


''Het Vogelhospitaal Naarden (Vogelopvangcentrum Midden-Nederland) vangt jaarlijks bijna 6000 vogels op in het centrum net buiten de vesting van Naarden. Verstopt tussen het groen zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel in voor zieke, gewonde of verweesde vogels.'

Dit jaar gaat het 5e jaar in dat we het verblijf van Iwan, de Koning Buizerd, sponsoren.

Voor de gesteunde doelen van voorgaande jaren,
verwijzen we naar
Afgelopen jaren

Volg onze Facebook-pagina

Nieuws over onze projecten vind je op onze Saan Foundation Facebook-pagina

Contact

Stichting SAAN foundation
Amersfoortsestraatweg 53
1402 GP Bussum

E-mail: [email protected]
Of neem contact op via het contactformulier 


KvK: 67638384
RSIN: 857103805
IBAN: NL55 RABO0315 2055 12