Doelen

Van het lopende jaar.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van onder andere welzijn, onderwijs, bescherming van natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, een combinatie van deze doelen, het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Gekozen is om vooralsnog de doelstelling heel algemeen te houden. De Stichting streeft geen winst na, zoals eveneens verwoord in artikel 2 lid 3 van de statuten. 

Doelen 2021

Dit jaar gaan we onderstaande doelen steunen. Deze doelen hebben wij zorgvuldig uitgekozen. Per doel staat beschreven waarom wij juist dit doel willen steunen. We zijn momenteel nog aan het beslissen welke doelen wij nog meer zullen steunen. In ieder geval kan Stichting Opkikker weer op onze steun rekenen. Het sponsoren van en actief deelnemen aan een Opkikkerdag, wat wij de afgelopen twee jaar hebben gedaan, is ons super goed bevallen. Iedereen voelde zich zo voldaan, het was zo'n bijzondere dag! Daarnaast zijn we nog met Kinderhulp in gesprek voor een mooie actie en sponsoren we uiteraard nog steeds Iwan uit het Vogelhospitaal (Vogelopvangcentrum Midden Nederland, voor ons ook wel het Vogelasiel Naarden genoemd).

'Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.'


Samen met Koninklijke Saan zullen wij heel 2021 de Voedselbank Diemen helpen. Iedere vrijdag worden er pallets met voedingsmiddelen van Amsterdam West naar Diemen getransporteerd. Door omstandigheden kan degene die dat altijd verzorgde dit niet meer doen. Het transportbudget van de Voedselbank is lang niet toereikend om commercieel transport in te zetten. Daarom benaderde de Voedselbank Koninklijke Saan voor hulp. Er werd besloten om het transportbudget van de Voedselbank en de gift van de Saan Foundation in te zetten bij Saan. Saan vult het benodigde restant budget aan uit eigen middelen in de vorm van sponsoring in natura. Op die manier zijn voor heel 2021 de transporten veiliggesteld. 

'Stichting Team Jayme is in januari 2020 opgericht door de ouders van Jayme Avery van Pelt om hem te ondersteunen bij de behandeling, therapieën en hulpmiddelen die hem kunnen helpen bij zijn ontwikkeling en functioneren met de ziekte SMA type 1. De progressieve neuromusculaire ziekte SMA type 1 is de nummer 1 doodsoorzaak bij baby’s. Om die reden zet Stichting Team Jayme zich in voor gezinnen met kinderen met SMA type 1.'


Tijdens de Opkikkerdag in 2019 heeft Ewout een gezin begeleidt waarvan het zoontje, Robin, de ziekte SMA heeft. Deze familie heeft ons rond kerst 2020 benaderd, omdat ze zo een mooie dag hadden gehad waar ze het nog vaak over hebben. Ze zijn momenteel een inzamelingsactie begonnen voor een rolstoelbus voor Robin. Hij wordt namelijk steeds groter en hierdoor is het lastig om hem in- en uit de auto te tillen. Ook heeft hij een nieuwe rolstoel met elektrische wielen en alles wat hierbij hoort, maar dat past niet in de huidige auto. Uiteraard willen wij bijdragen aan de inzamelingsactie en hebben wij een mooi bedrag gestort. Wij hopen dat de bus snel bij elkaar is, zodat het hele gezin weer fijn op pad kan.

Mei 2021: de bus is inmiddels binnen en we hebben vrolijke foto's gezien van Robin en zijn familie die onderweg zijn met de bus. Super fijn, hier doen we het voor!

'Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.'

We zijn heel hard aan het duimen dat we dit jaar weer een Opkikkerdag kunnen organiseren, dat Covid19 dit gaat toelaten. Zaterdag 9 oktober staat deze dag in ieder geval gepland. 

Op 14 februari hebben we ook weer pakketten rondgebracht en als verrassing bezorgd bij de ambassadeurs. Dit keer zijn het Valentijnspakketten.

'Kanjer Wens Nederland vervult wensen van kinderen met een ernstige ziekte of chronische aandoening.

Elk ziek kind heeft maar één wens en dat is beter worden.

Genezen kunnen wij niet maar wij kunnen er wel voor zorgen dat zij een dag krijgen om nooit meer te vergeten.'

Geen één kind zou voor lange tijd ziek mogen zijn en er is niets vervelender dan dat het hele gezin hierdoor op z'n kop staat. Daarom hebben we ook dit mooie doel gesteund, zodat een aantal gezinnen de dag van hun leven hebben en dromen uitkomen.


'ARTIS is een ontmoetingsplek waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. Jaarlijks bezoeken meer dan 1,4 miljoen mensen het ARTIS-Park en Micropia.'

We sponsoren de Netgiraffe, omdat dit goed bij Koninklijke Saan past. Zij hebben ook een kraan omgedoopt tot giraffe, deze kraan lijkt ook echt een giraffe doordat hij in een giraffe patroon is gestickerd.


''Het Vogelhospitaal Naarden (Vogelopvangcentrum Midden-Nederland) vangt jaarlijks bijna 6000 vogels op in het centrum net buiten de vesting van Naarden. Verstopt tussen het groen zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel in voor zieke, gewonde of verweesde vogels.'

Dit jaar gaat het 4e jaar in dat we het verblijf van Iwan, de Koning Buizerd, sponsoren.

Voor de gesteunde doelen van voorgaande jaren, verwijzen we naar Projecten

Volg onze Facebook-pagina

Nieuws over onze projecten vind je op onze Saan Foundation Facebook-pagina

Contact

Stichting SAAN foundation
Amersfoortsestraatweg 53
1402 GP Bussum

E-mail: info@saanfoundation.nl
Of neem contact op via het contactformulier 


KvK: 67638384
RSIN: 857103805
IBAN: NL55 RABO0315 2055 12